Quy định thực hiện giao dịch

LỜI GIỚI THIỆU
 
Công ty được yêu cầu cung cấp cho quý khách hàng Chính sách thực thi giao dịch (sau đây được gọi là Quy định). Theo luật trên, công ty được yêu cầu thực hiện đầy đủ tất cả các bước nhằm đạt được kết quả tốt nhất (hoặc thực thi tốt nhất) thay mặt cho quý khách hàng thực hiện các đơn lệnh, hoặc ghi nhận và chuyển giao để thực hiện giao dịch. Các quy tắc này yêu cầu các công ty đưa ra một chính sách thực thi, trong đó các lệnh được thực thi tốt nhất cho quý khách hàng. Đồng thời cung cấp thông tin phù hợp cho quý khách hàng dựa trên quy định thực hiện giao dịch. Chính sách này là một phần trong thỏa thuận của chúng tôi. Do đó, nếu quý khách đồng ý với thỏa thuận của chúng tôi, đồng nghĩa với việc quý khách cũng đồng ý với các điều khoản trong chính sách thực hiện đơn hàng được quy định trong tài liệu này.


PHẠM VI VÀ DỊCH VỤ

Chính sách này áp dụng khi thực hiện các giao dịch với bạn đối với các công cụ tài chính do công ty chúng tôi cung cấp. Các công cụ tài chính được cung cấp bởi công ty là công cụ phái sinh của một công cụ tài chính cơ bản. Tùy theo quyết định của công ty cho loại công cụ tài chính có sẵn sẽ được công bố giá để giao dịch. Quý khách hàng được cung cấp tùy chọn đặt lệnh với công ty theo các cách sau:• Đơn lệnh có thể được đặt dưới dạng lệnh thị trường (lệnh mua hoặc bán đặt càng sớm càng tốt với mức giá có thể trên thị trường) hoặc – đối với một số công cụ – giới hạn đơn hàng và dừng đặt lệnh (lệnh giao dịch khi giá đặt đến mức được xác định trước). Giới hạn các đơn dặt hàng để mua và dừng các đơn đặt hàng để bán phải được đặt ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Ngược lại, giới hạn đơn đặt hàng để bán và dừng đơn đặt hàng để mua phải được đặt ở mức giá cao hơn so với giá thị trường hiện tại. Nếu đạt được giá thầu cho đơn đặt hàng bán hoặc giá yêu cầu cho đơn đặt hàng mua, thì đơn hàng sẽ được đặt càng sớm càng tốt tại thời điểm giá có thể đạt được trên thị trường. Công ty không đảm bảo thực hiện tại một mức giá xác định hoặc trong khối lượng xác định, trừ khi công ty quy định rõ ràng về đơn hàng tương ứng.• Khách hàng có thể nhập, hủy hoặc chỉnh sửa Dừng lỗ và/hoặc Chốt lời của một vị thế được mở tại bất kỳ thời điểm nào. Khi vị thế đã được đóng, khách hàng có thể thay đổi mức Dừng lỗ và Chốt lời.

THỰC THI TỐT NHẤT

Công ty sẽ thực hiện đầy đủ tất cả các bước để đạt được kết quả tốt nhất có thể cho quý khách hàng với tài khoản có tính đến các yếu tố sau khi thực hiện các đơn lệnh của khách hàng so với giá niêm yết của công ty:1. GIÁ: Đối với bất kỳ công cụ tài chính cụ thể nào, công ty sẽ báo giá với hai mức giá: mức giá cao hơn (giá ASK) mà khách hàng có thể mua và giá thấp hơn (giá BID) mà khách hàng có thể bán công cụ tài chính đó, gọi chung là giá công ty. Sự khác biệt giữa giá thấp hơn và giá cao hơn của một công cụ tài chính nhất định là mức giá chênh lệch. • Những vị thế bán sẽ được đóng tại mức giá cao (cho dù giao dịch được đóng bằng tay bởi khách hàng hay thông qua lệnh Dừng lỗ hoặc Chốt lời). • Những vị thế mua sẽ được đóng tại mức giá thấp (cho dù các giao dịch được đóng bằng tay hoặc thông qua lệnh Dừng lỗ hoặc Chốt lời). • Đơn đặt hàng đang chờ xử lý là các đơn hàng như lệnh chờ Giới hạn mua, Giới hạn bán và Dừng lỗ/Chốt lời cho vị thế bán đã mở được thực hiện ở mức giá bán. Các đơn đặt hàng đang chờ xử lý như Giới hạn bán, Dừng bán và Dừng lỗ/Chốt lời cho vị thế mua đã mở được thực hiện ở giá mua. Giá của công ty đối với một công cụ tài chính nhất định được tính bằng cách tham khảo giá của công cụ tài chính cơ bản có liên quan mà công ty có được từ các nguồn tham chiếu bên ngoài của bên thứ ba. Giá của công ty được thiết lập với tham chiếu đến đăc điểm kỹ thuật tài chính nhất định, có thể được tìm thấy trên trang web của công ty. Công ty thường xuyên cập nhật giá vì những hạn chế của công nghệ và liên kết truyền thông cho phép. Công ty xem xét các nguồn tham chiếu bên ngoài được sử dụng của bên thứ ba ít nhất một lần/năm. Việc này nhằm đảo bảo dữ liệu thu được liên tục cạnh tranh. Công ty sẽ không báo giá ngoài thời gian hoạt động của công ty (vui lòng xem địa điểm thực thi bên dưới), do đó khách hàng không thể đặt hàng trong thời gian đó. Đơn đặt hàng: Dừng lỗ, Chốt lời, Giới hạn mua, Giới hạn bán trên các hợp đồng công cụ tài chính được thực hiện ở mức giá do khách hàng chỉ định trong lần chạm giá hiện tại đầu tiên. Nhưng trong một số điều kiện giao dịch nhất định, có thể không thể thực hiện các lệch (Dừng lỗ, Chốt lời, Giới hạn mua và Giới hạn bán) trên bất kỳ hợp đồng công cụ tài chính nào ở mức giá khai báo. Trong trường hợp này, công ty có quyền thực hiện đơn hàng với mức giá tốt nhất tiếp theo. Điều này có thể xảy ra, ví dụ, vào thời điểm giá chuyển động nhanh, nếu giá tăng hoặc giảm trong một phiên giao dịch đến mức theo quy tắc của sàn giao dịch liên quan, giao dịch sẽ bị đình chỉ hoặc bị hạn chế, thời điểm bắt đầu phiên giao dịch, trong khi thị trường biến động giá có thể đi lên hoặc đi xuống đáng kể và cách xa giá khai báo trong thời gian diễn ra tin tức thị trường. • Chi phí: Để mở một vị thế trong một số loại công cụ tài chính, khách hàng có thể phải trả phí hoa hồng hoặc phí tài chính, số tiền được thông báo trong Điều khoản hợp đồng được niêm yết trên trang web của công ty. • Hoa hồng có thể được tính theo tỉ lệ phần trăm của tổng giá trị giao dịch hoặc dưới dạng số tiền cố định. Trong trường hợp tính phí tài chính, giá trị của các vị thế mở trong một số loại công cụ tài chính được tăng hoặc giảm bởi một khoản phí tài chính trả theo ngày. Phí tài chính dựa trên lãi suất thị trường hiện hành, có thể thay đổi theo thời gian. Phí tài chính chi tiết hàng ngày được áp dụng có sẵn trong quy định về công cụ tài chính của Điều khoản hợp đồng được niêm yết trên trang web của công ty. Đối với tất cả các loại công cụ tài chính mà công ty cung cấp, phí hoa hồng và phí tài chính không được tích hợp vào niêm yết của công ty. Thay vào đó, các chi phí này được tính toán rõ ràng và minh bạch vào tài khoản của quý khách hàng. 2. Thời gian thực hiện: Như đã được giải thích trong Chính sách Thi hành của Chính sách này, Công ty hoạt động như một đại diện không phải là trực tiếp thay mặt cho khách hàng. Công ty đặt việc thực hiện các lệnh của Khách hàng ở một tầm quan trọng đáng kể và cố gắng thực hiện với tốc độ nhanh nhất trong giới hạn của đường truyền mạng, công nghệ và truyền thông. Việc sử dụng bất kỳ hình thức kết nối internet không ổn định nào (như kết nối không dây hoặc quay số) có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc truyền dữ liệu giữa Khách hàng và Công ty khi sử dụng nền tảng giao dịch điện tử của Công ty. Việc chậm trễ có thể dẫn đến việc gửi các lệnh thực hiện trên thị trường hết hạn, có thể bị Công ty từ chối hoặc Công ty sẽ gửi cập nhật mới cho khách hàng trước khi thực hiện. 3. Khả năng thực hiện: Như đã được giải thích trong Chính sách Thi hành của Chính sách này, Công ty hoạt động như một đại diện không phải là trực tiếp thay mặt cho khách hàng. Mặc dù Công ty thực hiện tất cả các lệnh được đặt bởi Khách hàng, nhưng Công ty có quyền từ chối một lệnh thuộc bất kỳ hoặc cung cấp cho Khách hàng một lệnh với mức giá mới trên thị trường. Trong trường hợp đó, Khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối giá mới như được giải thích trong thỏa thuận đã ký với Khách hàng. 4. Khả năng giải quyết: Công ty sẽ tiến hành giải quyết tất cả các giao dịch khi thực hiện các giao dịch đó. 5. Kích thước của lệnh: Kích thước tối thiểu của một đơn hàng là 0,01 lot (1% lot). 1 lot là một đơn vị đo lường số tiền giao dịch và nó khác nhau đối với từng giao dịch. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật của các công cụ giao dịch trong Điều khoản hợp đồng trên trang web của Công ty để biết giá trị của từng lot đối với một loại công cụ giao dịch nhất định. Công ty có quyền quyết định kích thước tối thiểu / tối đa của lệnh (kích thước lot) dựa trên hồ sơ khách hàng và / hoặc tiền gửi ban đầu. Mặc dù không có kích thước tối đa của đơn hàng mà Khách hàng có thể đặt với Công ty, Công ty có quyền từ chối đơn hàng như được giải thích trong thỏa thuận đã nhập với Khách hàng. 6. Tác động thị trường: Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của các công cụ giao dịch cơ bản mà từ đó giá Công ty được trích dẫn cho các công cụ giao dịch. Các yếu tố này có thể có vài ảnh hưởng. Công ty không xem xét toàn bộ danh sách trên và thứ tự các yếu tố trên sẽ không được coi là yếu tố ưu tiên. Tuy nhiên, nếu Khách hàng có một yêu cầu cụ thể, Công ty sẽ cố gắng đảm bảo rằng lệnh mà Khách hàng đặt sẽ được thực hiện theo yêu cầu đó. Tầm quan trọng và mức độ ưu tiên của các yêu cầu sẽ được xem xét dựa trên các phán đoán và kinh nghiệm của chúng tôi, theo những thông tin có sẵn trên thị trường và các tiêu chí được nêu ra dưới đây: A. Các đặc điểm của khách hàng bao gồm việc phân loại khách hàng là không chuyên hoặc chuyên nghiệp B. Các đặc điểm đặt lệnh của khách hàng C. Đặc điểm của các công cụ giao dịch là loại của lệnh đó D. Các đặc điểm của địa điểm thực hiện mà lệnh đó có thể được hướng đến Đối với khách hàng không chuyên, kết quả tốt nhất có thể được xác định theo tổng số xem xét, đại diện cho giá của các công cụ giao dịch và chi phí liên quan khi thực hiện, bao gồm tất cả các chi phí phát sinh của khách hàng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện lệnh, bao gồm phí địa điểm thực hiện, phí thanh toán bù trừ và bất kỳ khoản phí nào khác được trả cho các bên thứ ba liên quan đến việc thực hiện lệnh.

CÁC CHÍNH SÁCH THỰC THI

  Chính sách thực thi là những sự cho phép mà các lệnh được đặt hoặc Công ty truyền các lệnh để thực thi. Đối với các mục đích đặt lệnh cho các công cụ tài chính do Công ty cung cấp, Công ty đóng vai trò là đại lý thay mặt cho khách hàng; do đó, công ty sử dụng nhiều chính sách thực thi để thực hiện các lệnh của khách hàng. Một danh sách đầy đủ các Chính sách thực thi có trong Chính sách thực thi đơn hàng của Công ty có thể được cung cấp cho khách hàng, theo yêu cầu. Thời gian hoạt động của Công ty được làm tròn từ Chủ nhật 22:00:01 (GMT) đến Thứ Sáu 21:00:00 (GMT). Thời gian không làm việc: từ Thứ Sáu 21:00:01 (GMT) đến Chủ nhật 22:00:00 (GMT). Ngày lễ được thông báo qua trang web chính của Công ty. Công ty đặt chữ tín vào Chính sách thực thi dựa trên các yếu tố được đề cập ở trên và tầm quan trọng liên quan của chúng. Chính sách của Công ty nhằm duy trì các quy trình và nguyên tắc nội bộ như vậy để hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng và cung cấp cho họ kết quả tốt nhất có thể (hoặc “thực thi tốt nhất”) khi giao dịch với họ. Khách hàng công nhận rằng các giao dịch được nhập vào các công cụ tài chính với Công ty không được thực hiện trên một sàn giao dịch được công nhận, thay vào đó, chúng được thực hiện thông qua Sàn giao dịch của Công ty và theo đó, chúng có thể khiến khách hàng gặp rủi ro lớn hơn các giao dịch trao đổi được quy định. Vì lý do này, Công ty có thể không thực thi lệnh hoặc có thể thay đổi giá mở (đóng) của lệnh trong trường hợp có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào của sàn giao dịch hoặc trích dẫn nguồn. Các điều khoản và điều kiện và quy tắc giao dịch được thiết lập chỉ bởi đối tác mà trong trường hợp này là công ty. Khách hàng có nghĩa vụ đóng một lệnh mở của bất kỳ công cụ tài chính cụ thể nào trong giờ mở cửa của Sàn giao dịch Công ty. Khách hàng cũng phải đóng bất kỳ lệnh nào có cùng đối tác với công ty ban đầu được nhập vào theo cách của công ty.  

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

  CFDs không đủ điều kiện để bán tại một số khu vực pháp lý hoặc quốc gia riêng biệt. Thông báo không hướng đến bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà sự công bố, tính hiệu lực hoặc phân phối của nó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương, bao gồm cả Hoa Kỳ hoặc Canada. Thông báo không cấu thành đề nghị, lời mời hoặc chào mời để mua hoặc bán CFDs. Nó có thể không được sao chép hoặc tiết lộ (toàn bộ hoặc một phần) cho bất kỳ người nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. Thông báo không nhằm mục đích tạo thành cơ sở duy nhất để đánh giá quyết định của Khách hàng về giao dịch CFDs.  

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

  Công ty sẽ theo dõi thường xuyên tính hiệu quả của Chính sách này và đặc biệt là chất lượng thực thi của các quy trình được giải thích trong Chính sách, và khi thích hợp có quyền sửa chữa mọi thiếu sót. Ngoài ra, Công ty sẽ xem xét Chính sách ít nhất là hàng năm. Việc đánh giá cũng sẽ được thực hiện bất cứ khi nào có sự thay đổi quan trọng xảy ra, ảnh hưởng đến khả năng Công ty tiếp tục đạt được kết quả tốt nhất có thể. Điều này nhằm mục đích thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng trên cơ sở nhất quán bằng cách sử dụng các điều khoản trong Chính sách này. Công ty sẽ thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách của mình.

THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG

  Khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh với Khách hàng, Công ty bắt buộc phải có được sự đồng ý trước của Khách hàng đối với Chính sách này. Công ty cũng được yêu cầu phải có sự đồng ý chính thức của Khách hàng trước khi thực hiện hoặc truyền đơn hàng ra ngoài một thị trường hợp lệ hoặc một MTF (Cơ sở thương mại đa phương). Công ty có thể có được sự đồng ý ở trên dưới dạng một thỏa thuận chung trong đó Khách hàng được thông báo rằng, mọi đơn đặt hàng được đặt với Công ty cho Công cụ tài chính do Công ty cung cấp, Công ty hoạt động như một đại lý đại diện cho khách hàng.
RISK WARNING

CFDs là các sản phẩm sử dụng đòn bẩy có mức độ rủi ro cao và các nhà đầu tư có thể thua lỗ toàn bộ số vốn của mình. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn chuẩn bị để mất và trước khi quyết định giao dịch, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu những rủi ro đi kèm, cân nhắc và tìm kiếm lời khuyên nếu cần thiết. Chúng tôi không đưa lệnh cho các nhà đầu tư. Để biết thêm chi tiết về cảnh báo rủi ro, nhấn vào đây.