Giao dịch Chỉ số

Giao dịch các chỉ số nổi tiếng nhất trên toàn cầu

Spread từ 1 pip

Hoa hồng thấp

Hơn 20 chỉ số

Đòn bẩy lên tới 1: 100

Bảo vệ rủi ro

 

Giao dịch trao đổi thông qua mỗi chỉ số.

Symbol Digits Contract Size Avg, Spread, Pips SWAP Long SWAP Short Trading Hours
{{Asset.symbol}} {{Asset.digits}} {{Asset.contract_size}} {{Asset.avg}} {{Asset.swap_long}} {{Asset.swap_short}} {{Asset.trading_hrs_mn_th}}

RISK WARNING

CFDs là các sản phẩm sử dụng đòn bẩy có mức độ rủi ro cao và các nhà đầu tư có thể thua lỗ toàn bộ số vốn của mình. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn chuẩn bị để mất và trước khi quyết định giao dịch, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu những rủi ro đi kèm, cân nhắc và tìm kiếm lời khuyên nếu cần thiết. Chúng tôi không đưa lệnh cho các nhà đầu tư. Để biết thêm chi tiết về cảnh báo rủi ro, nhấn vào đây.