Giao dịch Cổ phiếu

Giao dịch các thương hiệu lớn nhất và phổ biến nhất

Spread từ 1 pip

Hoa hồng thấp

Hơn 160 nhãn hiệu

Đòn bẩy 1: 50

Bảo vệ rủi ro

 

Tận dụng lợi thế của các thương hiệu toàn cầu từ tài khoản giao dịch của bạn. Giao dịch trên các cổ phiếu của APPLE, FACEBOOK và GOOGLE mà không phải trả chi phí và rủi ro khi mua cổ phiếu.

Symbol Digits Contract Size Avg, Spread, Pips SWAP Long SWAP Short Trading Hours
{{Asset.symbol}} {{Asset.digits}} {{Asset.contract_size}} {{Asset.avg}} {{Asset.swap_long}} {{Asset.swap_short}} {{Asset.trading_hrs_mn_th}}

RISK WARNING

CFDs là các sản phẩm sử dụng đòn bẩy có mức độ rủi ro cao và các nhà đầu tư có thể thua lỗ toàn bộ số vốn của mình. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn chuẩn bị để mất và trước khi quyết định giao dịch, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu những rủi ro đi kèm, cân nhắc và tìm kiếm lời khuyên nếu cần thiết. Chúng tôi không đưa lệnh cho các nhà đầu tư. Để biết thêm chi tiết về cảnh báo rủi ro, nhấn vào đây.